Trường mầm non Vĩnh Ngọc được thành lập từ tháng 5 năm 1965. Lúc đó số lượng học sinh, số nhóm lớp còn khiêm tốn, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, trình độ chuyên môn của giáo viên còn hạn chế... Song do sự phát triển đi lên của toàn xã hội, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của hội phụ huynh... và theo điều lệ trường mầm non ban hành Năm học 2012- 2013 nhà trường có số lượng học...