* Tập thể: - Nhiều năm trường đạt " Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện" - Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” - Công đoàn: Đạt thành tích suất xắc - Chi đoàn: Đạt thành tích suất xắc * Cá nhân: - Có nhiều đồng chí đạt danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" - 01 đồng chí được xếp loại " SKKN cấp thành phố" + 01 GV đạt Giải nhì hội thi" Kỹ năng CNTT" + 01 GV đạt giải...