Menu
Đăng nhập Đăng ký

Liên hệ

Lịch công tác

Công văn

Văn bản pháp quy

Nội dung chính

Khảo sát trẻ cuối năm 2014 - 2015

  • Trường Mầm non Vĩnh Ngọc
  • 03-06-2016
  • 58.0 KB
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH CÔNG HOA XÃ HÔI CHỦ NGHIA VIÊT NAM TRƯỜNG MẪU GIÁO VẠN LƯƠNG Đôc lâp – Tự do – Hanh phuc PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI Năm học: 2014 - 2015 Họ và tên trẻ: …………………………………………………… Ngày sinh:………………… …; Học lớp:…… Trường Mẫu giáo Vạn Lương KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GHI NỘI DUNG BÀI TẬP ĐẠT CHƯA ĐẠT CHÚ 1. Kể những món ăn trong ngày tết? (10 điểm). 2. Bé hãy kể những nơi nguy hiểm không được đến gần (bàn là đang dùng, bếp đang nấu, vật nhọn sắc, bể chứa nước, giếng, ao, hồ…) (10 điểm). 3. Bé hãy gạch bỏ đối đồ vật không cùng nhóm. (Tranh1) (10 điểm). 4. Bật chụm chân liên tục vào 5 ô. (10 điểm). 5. Bé hãy đếm hình và nối số lượng tương ứng trong phạm vi 5. (Tranh 2) (10 điểm). 6. Trẻ đọc một bài thơ hoặc ca dao, đồng dao mà cháu thích. (10 điểm). 7. Cháu hãy chỉ hành vi đúng, sai của con người đối với nước, THTN (Tranh3) (10 điểm). 8. Hát thuộc một bài hát mà cháu thích nhất. (10 điểm). 9. Cháu hãy kể tên nhân vật, nội dung chính trong chuyện “Hồ nước và mây”. (10 điểm). 10. Cháu hãy sắp xếp xen kẻ màu (Hình) để trang trí. (10 điểm). Tổng cộng Xếp loại: …………………… Ghi chú: Từ 50 điểm trở lên, không có câu nào dưới 3 điểm: Xếp loại: Đạt yêu cầu. Dưới 50 điểm: Xếp loại Chưa đạt yêu cầu. Vạn Lương, ngày tháng 5 năm 2015 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 1 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ SỐ 2 HIỆU TRƯỞNG BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM TRẺ MẪU GIÁO 4 TUỔI (Dành cho giáo viên khảo sát) Tổng số điểm: 100 điểm , mỗi câu đúng 10 điểm 1. Cháu hãy kể những món ăn trong ngày tết? (10 điểm) .- Trả lời đúng 4 món: 8 điểm - Trả lời sai 1 món trừ 1 điểm - Trả lời mạnh dạn, tự tin, không cần có gợi ý: 2 điểm 2. Cháu hãy kể những nơi nguy hiểm không được đến gần (bàn là đang dùng, bếp đang nấu, bể chứa nước, giếng, ao, hồ…) (10 điểm). - Trả lời đúng 4 nơi nguy hiểm : 8 điểm - Trả lời đúng mà không cần gợi ý của giáo viên: 2 điểm 3. Cháu hãy gạch bỏ đối đồ vật không cùng nhóm. (Tranh1) (10 điểm). - Gạch đúng 1 đối tượng không cùng nhóm: 5 điểm (2 đối tượng: 10 điểm). - Gạch bỏ mà có sự gợi ý của giáo viên sẽ trừ 1. 4. Bật chụm chân liên tục vào 5 ô. (10 điểm). - Thực hiện đúng kỹ thuật bật chụm chân liên tục vào 5 ô: 8 điểm, Cụ thể: + Bật liên tục vào 5 ô, chân không chạm vòng: 5điểm + Hai chân rơi xuống nhẹ nhàng cùng lúc: 3 điểm - Thực hiện đúng và đủ 2 yêu cầu của cô: 2 điểm - Thực hiện chạm chân vào vòng mỗi lần trừ 1 điểm. 5. Bé hãy đếm hình và nối số lượng tương ứng trong phạm vi 5. (Tranh 2) (10 điểm). - Nối đúng số lượng mỗi hình: 2 điểm (4 hình: 8 điểm) - Nối đúng số lượng mỗi hình mà không cần sự giải thích của giáo viên: 2 điểm 6. Trẻ đọc một bài thơ hoặc ca dao, đồng dao mà cháu thích. (10 điểm) - Đọc thuộc : 8 điểm - Đọc diễn cảm: 2 điểm 7. Cháu hãy chỉ hành vi đúng, sai của con người đối với nước, THTN (Tranh3) (10 điểm) - Trả lời đúng mỗi hành vi: 1,5 điểm (5 hành vi: 7,5 điểm) - Trả lời đúng mà không cần sự gợi ý của giáo viên: 2,5 điểm 8. Cháu hãy hát 1 bài hát mà cháu thích nhất.(10 đ) - Trẻ thuộc và hát đúng lời: 8 điểm - Mạnh dạn, tự tin: 2 điểm 9. Cháu hãy kể tên nhân vật, nội dung chính trong chuyện “Hồ nước và mây”. (10 điểm). - Trả lời đúng tên của mỗi nhân vật: 1 điểm (4 nhân vật: 4 điểm) - Trả lời đúng nội dung chính của câu chuyện: 4 điểm - Trả lời đúng mà không cần sự gợi ý của giáo viên: 2 điểm 10. Cháu hãy sắp xếp xen kẻ màu (Hình) để trang trí. (10 điểm). - Sắp xếp các hình (màu) đúng theo quy tắc xen kẻ: 8 điểm - Sắp xếp sai một hình (Màu) trừ 2 điểm - Sắp xếp đúng không cần sự gợi ý của giáo viên 02 điểm MỘT SỐ LƯU Ý 1- Hội đồng đánh giá chuẩn bị 5 vòng, bút chì, nội dung chuyện trẻ đã học : “Hồ nước và mây”, các hình học theo các màu: hình tròn, tam giác, vuông, chữ nhật./.
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top